Medewerkersonderzoek op maat

De medewerkers zijn het kloppend hart van elke organisatie. Hun inzet, toewijding, inspiratie en talent maakt het verschil in een als maar sterker concurrerende markt. MICRA’s medewerkersonderzoek peilt de mening van uw medewerkers en stelt vast wat hen beweegt.  U krijgt een dieper inzicht in welke opzichten uw organisatie excelleert en op welke punten het beter moet. Onze benchmark laat u zien waar uw organisatie staat in vergelijking met andere organisaties.

Weet u wat er speelt in uw organisatie? Ons specifieke aanpak levert u gegarandeerd nieuwe inzichten!

De voordelen van een medewerkersonderzoek

De uitkomsten van het medewerkersonderzoek bieden optimale ondersteuning bij het verbeteren van de interne organisatie en arbeidsmotivatie. Dit heeft een positief effect op de klanttevredenheid en het bedrijfsresultaat.

behoud van waardevolle medewerkers

het terugdringen van ziekteverzuim

verbetering van de onderlinge samenwerking

verhoging van de arbeidsproductiviteit

verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening

 

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Testimonial Medewerkersonderzoek

Professioneel, maatwerk zonder afbreuk te doen aan vergelijkbaarheid met andere organisaties. Boeiende resultaten die concreet zijn, prachtig instrument om in de tijd je personele ontwikkelingen te kunnen volgen en effecten van je beleid te kunnen waarnemen. Flexibele organisatie met focus op klant.

Bert de Kroon
Bert de KroonAlgemeen directeur Vallei Autogroep

Een zeer bruikbaar instrument om snel onder de medewerkers de opinie te peilen, knelpunten te signaleren en suggesties ter verbetering te inventariseren. De rapportages zijn een prima basis voor het voeren van een constructieve dialoog met groepen medewerkers. Ook zeer geschikt om periodiek te peilen of de ingezette verbeteracties het beoogde effect behalen.

Ronald Wouters
Ronald WoutersVice President HR KLM Engineering & Maintenance

Offerte medewerkersonderzoek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van medewerkersbetrokkenheid? Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Welke onderwerpen worden behandeld in een medewerkersonderzoek?

In de vragenlijst van het medewerkersonderzoek komen vooral de onderwerpen aan bod die direct van invloed zijn op de medewerkerstevredenheid, motivatie en betrokkenheid. Daarnaast levert het onderzoek belangrijke performance indicators op voor het kwaliteitsniveau van uw organisatie. Dit vanuit het perspectief van degenen die daar dagelijks mee bezig zijn, uw medewerkers.

De vragenlijst van het medewerkersonderzoek is zo opgezet dat de medewerkers worden gestimuleerd om niet alleen aan te geven hoe ze elk van de aspecten beoordelen maar ook om hun antwoorden toe te lichten, zodat er aanknopingspunten voor verbeteringen naar voren komen.

Gebruikelijke onderwerpen zijn:

 • De organisatie
 • Werkprestaties, beoordeling en passend werk
 • Functie-inhoud
 • Sfeer en samenwerking
 • Vooruitzichten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Communicatie en Informatieverstrekking
 • Hulpmiddelen
 • Werkuitvoering
 • De direct leidinggevende
 • Het directieteam e/o MT
 • OR
 • Uw organisatiespecifieke thema’s

Wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek anoniem afgenomen?

Ja, de anonimiteit van de deelnemers aan het onderzoek wordt gegarandeerd. Dat is zeer belangrijk voor de kwaliteit en de representativiteit van de resultaten. De medewerkers moeten zich immers vrij voelen om hun mening te geven zonder het risico te lopen daarop later “afgerekend” te worden. MICRA is gebonden aan de regels van de MOA-beroepsorganisatie en waarborgt de anonimiteit van de respondenten.

Hoe onderzoeken jullie de medewerkerstevredenheid?

Elk project staat of valt bij een goede voorbereiding. Die begint al met het formuleren van de onderzoeksdoelstelling. Die kan per organisatie verschillen. MICRA’s onderzoeksinstrumentarium is breed inzetbaar. In het samenstellen van de vragenlijst en de analyses zijn wij echter heel specifiek. Dat wil zeggen dat wij steeds kiezen voor een onderzoeksopzet optimaal aansluit bij uw concrete doelstellingen. Of dat nu is het sturen op medewerkersbetrokkenheid, het behoud van waardevolle medewerkers voor uw organisatie of een combinatie van meerdere doelen.

Het uiteindelijke doel van onze onderzoeken is altijd het ondersteunen van verbetertrajecten van onze opdrachtgevers. Dat is een continu proces. Daarover geven we op de volgende pagina graag verdere uitleg: onderzoeksmethodiek.