Medewerkers Betrokkenheids Onderzoek

De werknemers zijn het kloppend hart van elke organisatie. Hun inzet, toewijding, inspiratie en talent maakt het verschil in een als maar sterker concurrerende markt. MICRA’s medewerkerstevredenheidsonderzoek peilt de mening van uw medewerkers, stelt vast wat hen beweegt, in welke opzichten uw organisatie excelleert en op welke punten het beter moet. Onze benchmark geeft u inzicht in waar uw organisatie staat in vergelijking met anderen. Zo verbetert u de dienstverlening aan de hand van hun gerichte feedback.

Waarom de feedback van medewerkers meten?

De uitkomsten van een enquête onder uw personeel biedt optimale ondersteuning bij het verbeteren van de interne organisatie en arbeidsmotivatie. Dit heeft bovendien een positief effect op de klanttevredenheid en het bedrijfsresultaat.

behoud van waardevolle medewerkers

het terugdringen van ziekteverzuim

verbetering van de onderlinge samenwerking

verhoging van de arbeidsproductiviteit

verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening

 

medewerkerstevredenheidsonderzoek

Testimonial Tevredenheid Personeelsonderzoek

MICRA is flexibel en klantgericht. Ze leveren maatwerk en concrete resultaten. Mooie manier om de personele tevredenheid te kunnen volgen en effecten van je beleid waar te nemen.

Bert de Kroon
Bert de KroonAlgemeen directeur Vallei Autogroep

Een mooi middel om snel de opinie van medewerkers te peilen, knelpunten te signaleren en feedback te krijgen. Ideaal om te peilen of de verbeteracties tot resultaten leiden.

Ronald Wouters
Ronald WoutersVice President HR KLM Engineering & Maintenance

Offerte medewerkersonderzoek

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van medewerkerstevredenheid? Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Welke onderwerpen worden behandeld in een medewerkersonderzoek?

In de vragenlijst van het medewerkersonderzoek komen vooral de onderwerpen aan bod die direct van invloed zijn op de medewerkerstevredenheid, motivatie en betrokkenheid. Daarnaast levert het onderzoek belangrijke performance indicators op voor het kwaliteitsniveau van uw organisatie. Dit vanuit het perspectief van degenen die daar dagelijks mee bezig zijn, uw medewerkers.

De vragenlijst van het medewerkersonderzoek is zo opgezet dat de medewerkers worden gestimuleerd om niet alleen aan te geven hoe ze elk van de aspecten beoordelen maar ook om hun antwoorden toe te lichten, zodat er aanknopingspunten voor verbeteringen naar voren komen.

Gebruikelijke onderwerpen zijn:

 • De organisatie
 • Werkprestaties, beoordeling en passend werk
 • Functie-inhoud
 • Sfeer en samenwerking
 • Vooruitzichten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Communicatie en Informatieverstrekking
 • Hulpmiddelen
 • Werkuitvoering
 • De direct leidinggevende
 • Het directieteam e/o MT
 • OR
 • Uw organisatiespecifieke thema’s

Wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek anoniem afgenomen?

Ja, de anonimiteit van de deelnemers aan het onderzoek wordt gegarandeerd. Dat is zeer belangrijk voor de kwaliteit en de representativiteit van de resultaten. De medewerkers moeten zich immers vrij voelen om hun mening te geven zonder het risico te lopen daarop later “afgerekend” te worden. MICRA is gebonden aan de regels van de MOA-beroepsorganisatie en waarborgt de anonimiteit van de respondenten.

Hoe onderzoeken jullie de medewerkerstevredenheid?

Elk project staat of valt bij een goede voorbereiding. Die begint al met het formuleren van de onderzoeksdoelstelling. Die kan per organisatie verschillen. MICRA’s onderzoeksinstrumentarium is breed inzetbaar. In het samenstellen van de vragenlijst en de analyses zijn wij echter heel specifiek. Dat wil zeggen dat wij steeds kiezen voor een onderzoeksopzet optimaal aansluit bij uw concrete doelstellingen. Of dat nu is het sturen op medewerkersbetrokkenheid, het behoud van waardevolle medewerkers voor uw organisatie of een combinatie van meerdere doelen.

Het uiteindelijke doel van onze onderzoeken is altijd het ondersteunen van verbetertrajecten van onze opdrachtgevers. Dat is een continu proces. Daarover geven we op de volgende pagina graag verdere uitleg: onderzoeksmethodiek.